فیلتر مترجم

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران مترجم

بنفشه فریس‌آبادی

بنفشه فریس‌آبادی

تولد :

بنفشه فریس‌آبادی مترجم ایرانی متولد ۱۳۶۰ است.

آخرین روز یک محکوم به همراه کلود بی‌نوا/ نوشته‌ی ویکتورماری هوگو
پدر حضانتی/ نوشته‌ی دی‍دیه ون کولارت
پدرکشی/ نوشته‌ی املی نوتومب
سفر زمستانی/ نوشته‌ی املی نوتومب
فلسفه زندگی زناشویی/ نوشته‌ی اونوره‌دو بالزاک
تابستان/ نوشته‌های پراکنده از آلبر کامو

کتاب های بنفشه فریس‌آبادی