تعرفه آگهی ها و معرفی کتاب

توضیحات:

* برای معرفی کتاب، علاوه بر پرداخت هزینه، ارسال توضیحات کافی و معرفی، به اضافه برشی از کتاب الزامی است.

* برای معرفی نویسنده/مترجم، علاوه بر پرداخت هزینه، ارسال عکس، توضیحات کافی و بیوگرافی مناسبی از فرد الزامی است.

* برای درج داستان کوتاه در سایت، ارسال نسخه تایپ شده داستان کوتاه و اطلاعات محل نشر ابتدایی آن الزامی است.

* برای تهیه مصاحبه و گزارش، حداقل از یک هفته قبل از زمان مورد نظر، انجام هماهنگی و رزرو وقت الزامی است.

* در اسپانسرینگ مسابقه اینستاگرامی، ناشر موظف است علاوه بر پرداخت وجه اعلام شده به لک لک بوک، پیش از آغاز مسابقه حداقل ۳ کتاب را جهت هدیه برندگان به دفتر لک لک بوک ارسال کند.

۰۲۱۶۶۹۴۶۲۵۸      09031422397