فیلتر فراخوان

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران فراخوان

فراخوان بزرگداشت سعدی و سپهری

1399-01-25

فراخوان بزرگداشت سعدی و سپهری فراخوان بزرگداشت سعدی و سهراب سپهری، منتشر شد.

به گزارش ایسنا، در این فراخوان آمده است: روز اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی است که امسال این روز برابر است باچهلمین سالگرد درگذشت سهراب سپهری، باتوجه به شرایط اجتماعی و بهداشتی کشور، امکان برگزاری نشست‌ها وهمایش‌های حضوری مقدور نیست بنابراین مرکز فرهنگی شهر کتاب در نظر دارد برای روز اول اردیبهشت‌، ویژه‌نامه‌ای با انتشار یادداشت‌ها و پیام‌های کوتاه تصویری استادان و صاحبنظران درباره سعدی وسپهری فراهم کند تا در سایت و کانال شهرکتاب منتشر شود و بزرگداشتی باشد برای این دو شاعر برجسته ادب فارسی.

بی‌شک شباهت‌هایی میان آثار این دو شاعر می‌توان دید و در باب آن نوشت و بحث کرد. موضوعاتی پیشنهاد می‌شود که دوستان می‌توانند درباره آن بنویسند یا سخن بگویند:


_ عرفان، تامل وآرامش درشعر سعدی و سپهری
_ تاثیر سیر و سفر بر شعر سعدی و سپهری
_ زبان سهل و ممتنع سعدی و سپهری
_ مسائل اجتماعی واخلاق در آثارسعدی و سپهری
_ طبیعت و نمودهای طبیعت‌گرایی در شعرسعدی و سپهری
_ سیاست در آثارسعدی و سپهری و مواجهه این دو شاعر با مسائل سیاسی
_جدال مدعیان باسعدی (پس ازمشروطه) و سپهری(در دهه‌های ۴۰ و۵۰)
_ یا نکاتی دیگری که دوستان مناسب می‌دانند.

علاقه‌مندان تا ۲۵ فروردین ماه یادداشت‌ها وفیلم‌های خود را برای ادمین کانال شهر کتاب می‌توانند بفرستند.

  • مقاله
  • عمومی