فیلتر مصاحبه

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران مصاحبه

یک دانشنامه جدید

گفت‌وگو با حسن انوشه 1394

مدت زمان مطالعه : 1 دقیقه

ادبیات

حسن انوشه، پژوهشگر تاریخ و زبان و ادبیات فارسی را بیش از هر چیز شاید با دو عنوان بشناسیم؛ یکی ترجمه‌های او از تاریخ کمبریج و دیگری فعالیت‌هایش در زمینه دانشنامه نویسی. با این حال گرچه او سرپرست گروه مولفان «دانشنامه ادب فارسی» بود، اما به دلیل مشکلات مالی، روند انتشار و تدوین این دانشنامه با مشکلاتی مواجه شد. حسن انوشه سال ۱۳۲۳ در بابل متولد شده است و تحصیلاتش را در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عرب به انجام رساند. با او درباره دانشنامه ادب فارسی و دیگر فعالیت‌های این روزهایش گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم که در زیر می‌خوانید.

مصاحبه

یک دانشنامه جدید از آخرین تازه‌های نشر که به قلم شما منتشر شده، چه خبر؟

اخیراً کتابی از من، بعد از «فارسی ناشنیده» منتشر نشده است؛ البته کتاب‌های تجدید چاپی زیاد داشتم، اما اکنون مشغول ترجمه جلد ششم تاریخ ایران کمبریج هستم که امیدوارم تا پایان سال منتشر شود. ناشر این کتاب انتشارات امیرکبیر است.

درباره این کتاب قدری توضیح دهید.

تاریخ ایران کمبریج یا تاریخ جهان ایرانی در جلد ششم، از فروپاشی ایلخانان تا پایان دوره صفویه را دربرمی گیرد. مثل همه مجلدات، بخش‌های مختلفی دارد که شامل بخش‌هایی مثل تاریخ علم، تاریخ دین، تاریخ سیاست، تاریخ ادبیات، تاریخ معماری و... می‌شود؛ یعنی صرفاً دیدگاه سیاسی یا فرهنگی را دربرنمی گیرد و ابعاد دیگری مانند ابعاد دینی، علمی و معماری را هم شامل می‌شود.

از فعالیت‌هایتان در زمینه دانشنامه‌ها صحبت کنید.

در حال کار روی دانشنامه‌ای هستیم که به اتفاق دو نفر از دوستان کار را انجام می‌دهیم. حتماً این افراد را می‌شناسید، اما نمی‌خواهم نامشان را بیاورم.

چه دانشنامه‌ای است؟

یک دانشنامه خیلی تخصصی است که در زمینه گوشه‌ای از ادبیات فارسی به صورت خیلی تخصصی کار می‌کنیم؛ البته همکاران این دانشنامه خیلی زیاد هستند، اما همکاران اصلی همین دو نفری هستند که نمی‌خواهم نامشان را بگویم.

با توجه به تجربه دانشنامه ادب فارسی، که در میانه‌های راه با مشکلات ناشی از بودجه مواجه شد، چه تضمینی هست این دانشنامه‌ای که از آن خبر می‌دهید به سرانجام برسد؟

در این دانشنامه من متولی نیستم. متولی آن دوستان دیگری هستند؛ البته من فقط در مورد یک دانشنامه اعتراض کردم و آن همان دانشنامه ادب فارسی بود که اشاره کردید؛ آن هم اعتراض نبود. خبرنگاری مثل شما تماس گرفته بود و از من پرسید، من هم در جوابش گفتم در مورد دانشنامه ادب فارسی کمکی صورت نگرفت.

دانشنامه ادب فارسی به طور کامل متوقف شد؟

نه. من و همسرم هنوز روی آن کار می‌کنیم، اما دو نفری کار کردن خیلی طول می‌کشد. آن دانشنامه را قرار بود چاپ و انتشارات وزارت ارشاد منتشر کند که ما را حمایت نکرد. اهل قلم هم که آدم‌های سرمایه داری نیستند. ناگزیر دو نفری داریم روی آن کار می‌کنیم.

  • دوران زندگی
  • تفکرات و نظرات
  • نویسنده

فایل های مصاحبه