فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

مدار راس السرطان

ادبیات

مترجم : سهیل سمی

هنری میلر یکی از نویسندگان مطرح قرن بیستم است. این کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۳۴ در پاریس منتشر می‌شود و نخستین کتابی است که میلر بعد از سفرش به اروپا می‌نویسد. کتابی که در میان نخبگان و نویسندگان بسیاری تحسین شد. هنری میلر در این کتاب زندگی خودش را دستمایه قرار می‌دهد و درباره آن می‌نویسد. «میلر» در آمریکا و در اوج فقر دست‌به‌کارهای مختلفی می‌زند. ازجمله گورکنی، کارگری و از همه بیشتر و مهم‌تر خیابانگردی.
مدار رأس‌السرطان ذهنیت نامه خود نوشته هنری میلر است.

موضوع(ها):
داستان‌های آمریکایی - قرن ۲۰م.کتاب های مشابه