فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

شاهزاده کاسپین

کودک و نوجوان

مترجم : پیمان اسماعیلیان‌ خامنه

"پیتر"، "سوزان"، "لوسی" و "ادموند" به دنیای "نارنیا" کشیده می‌شوند و در آن‌جا درمی‌یابند که قصر "کایرل پاراول"، که در گذشته در آن حکومت می‌کردند، متروکه شده است. آن‌ها با موجودی به نام "دورف" روبه‌رو می‌شوند. او از "شاهزاده کاسپین" برای آن‌ها سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که شاهزاده برای قیام علیه عموی خود "میراز"، که پس از دوران طلایی "نارنیا" پدر و مادر کاسپین و همه‌‌ی موجودات افسانه‌ای و سخن‌گو را به قتل رسانده و اکنون قصد دارد شاهزاده کاسپین را نیز به قتل برساند احتیاج به کمک وی دارد تا سپاهش را تکمیل کند. شبی دکتر "کورنیلیوس"، که معلم شاهزاده کاسپین است، اسباب فرار او را از قصر مهیا می‌سازد تا از دست "میراز" در امان باشد و شیپور جادویی شاهزاده سوزان را به او می‌دهد تا با دمیدن در آن افرادی برای کمک نزد او بروند. به این ترتیب با دمیدن او در شیپور لوسی، سوزان، شییر و ادموند از دنیای دیگر به دنیای نارنیا می‌آیند.کتاب های مشابه