فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

ذهن تقابل پذیر

علوم انسانی

مترجم : حمیدرضا جعفری

کتاب «ذهن تقابل‌پذیر»، نوشته «راجر مارتین»، استاد پرآوازه و رئیس دانشکده کسب‌وکار راتمن است.
مارتین در این کتاب، عصاره تحقیقات مفصل خود درباره نحوه تفکر بیش از سی رهبر بزرگ کسب‌وکار، که دنیا را تحت تاثیر خود قرار دادند، در قالب معرفی دو مفهوم «ذهن تقابل‌پذیر» و «تفکر همبند» با خوانندگان به اشتراک گذاشته است.

تفکر همبند، نوعی از تفکر رهبران بزرگ دنیا است که «این یا آن» را برنمی‌تابد و در جستجوی «هم این و هم آن»، به دستاوردهای بزرگی می‌انجامد. نکته جالب درباره تفکر همبند، امکان‌پذیری آموختن آن است که راجر مارتین در کتاب به تفصیل و با مثال‌های فراوان، به شیوه پرورش تفکر همبند می‌پردازد.
این کتاب که در حوزه‌ی کسب‌وکار و رهبری خالی، نیاز به آن احساس می‌شد، به همت «حمیدرضا جعفری» و سایر همکارانشان و با اجازه رسمی انتشارات هاروارد ترجمه و توسط نشر «کتاب معنا» در ایران منتشر شده است.قسمتی از کتاب

«متفکران همبند یک مسئله را به قطعات مستقل تفکیک نمی کنند تا به طور جداگانه بر روی هر یک کار کنند، بلکه همواره کلیت مساله را در ذهن خود نگه می دارند.»

کتاب های مشابه