فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

چرا عاشق می‌شویم؟

ادبیات

مترجم :

سوال مبهم عشق چیست همواره مطرح می‌شود و همیشه بی‌پاسخ باقی می‌ماند. فیشر در سال 1996 تحقیقاتی را آغاز کرد که منجر به پاسخی برای این سوال بود. نتیجه تحقیقات علمی و چندجانبه او در راستای کشف حقیقت عشق در کتابی با نام «چرا عاشق می‌شویم» منتشرشده است.
تحقیقاتی که «هلن فیشر» انجام داد بر روی رفتارها و تغییرات جسمی و همچنین ریشه عشق در مغز بود. او برای درک هستی عشق با اسکن مغزی از افرادی که به‌تازگی عاشق شده‌اند نتایج جالب‌توجهی به دست آورد. نتایج و داده‌هایی که او از این تحقیقات به دست آورد برای اولین بار حدس و گمان درباره ماهیت عشق را کنار گذاشت و نظری علمی درباره عشق شکل داد. فیشر در کتاب چرا عاشق می‌شویم می‌گوید عشق تنها حس و عاطفه نیست؛ بلکه انگیزشی قوی مانند حس گرسنگی است.
در این کتاب همچنین موضوعاتی درباره تفاوت بین مرد و زن و اینکه عشق مرد و زن با یکدیگر تفاوتی دارد نیز بررسی‌شده است. در کتاب چرا عاشق می‌شویم نتایج علمی تحقیقاتی درباره موضوع عشق در نگاه اول، عشق و هوس، عشق و ازدواج، احساس عشق میان جانداران دیگر نیز بیان‌شده است.کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

قسمتی از کتاب

«همان گونه که بهترین شراب بهترین سرکه را تولید می‌کند، عمیق‌ترین عشق نیز به مرگبارترین نفرت بدل می‌گردد.»
چرا چنین است؟
چون عشق و نفرت در مغز انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند. مدارهای اولیه نفرت/خشم نواحی آمیگدال تا هیپوتالاموس تا بخش خاکستری مغز را در وسط مغز در بر می‌گیرند. چند بخش دیگر مغز نیز در خشم درگیرند، از جمله اینسولا، بخشی از کورتکس که داده‌های درون بدن و حواس را جمع آوری می‌کند. اما کلید اصلی همین‌جاست: شبکه اصلی مغز برای خشم با مراکز کورتکس پیشانی مرتبط است. وقتی انسان و حیوان می‌فهمند که پاداش موردنظرشان وصول شدنی نیست، این مراکز آمیگدال را فعال می‌کنند و موجب ایجاد خشم می‌شوند.

کتاب های مشابه