فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

نامه های خط خطی

ادبیات

مترجم :
.

نامه‌های خط‌خطی نوشته‌ی عرفان نظرآهاری نویسنده و شاعر کودکان و نوجوانان است.
نظرآهاری درسال ۲۰۰۱ برگزیده‌ی نخست کنگره‌ی شعر زنان ‌گشت و «پشت کوچه‌های ابر» اثر این نویسنده به عنوان برگزیده‌ی جشنواره‌ی کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتخاب شد. نظرآهاری ‌م اکنون به تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی مشغول است.
نظرآهاری در این کتاب که ساختاری نامتعارف دارد تک‌گویی‌های راوی را در قالب نامه‌هایی به خدا تحریر کرده است. نویسنده، پنجاه‌ودو نامه را با سرتیترهای هفته‌ی اول، هفته‌ی دوم و... بخش‌بندی کرده است که در آن‌ها، راوی به طور مستقیم خداوند را مخاطب قرار داده با لحنی احساسی رابطه‌ی خود را با خدا بیان کرده است. آن‌چه در این کتاب جالب است این که نویسنده در پایان هر نامه، فضایی خالی از صفحه را هم به خواننده اختصاص داده تا از رابطه‌ی خود با خدا و تجربه‌ی خداشناسی‌اش بنویسد.عرفان نظرآهاری
عرفان نظرآهاری «عرفان نظرآهاری» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۳ در تهران بدنیا آمد.

کتاب های مشابه