فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

رنسانس

علوم انسانی

مترجم : آزیتا یاسائی

کتاب «رنسانس» نوشته «جیمز آ.کوریک» نویسنده آمریکایی است که در آن به برسی و معرفی عصر نوزایی یا همان رنسانس، پرداخته شده است. سده میانه در اروپا نشان دهنده حاکمیت مطلق نهاد کلیسا در حوزه‌های مختلف زندگی مردم است که درنهایت فعالیت آن با رنسانس یا نوزایی متوقف گردید. تاریخ هر کشوری ممکن است شاهد حوادث مهم و نقاط عطفی باشد که منجر به رشد و شکوفایی آن شود. رنسانس یا نوزایی یکی از آن نقاط عطف و مهم تاریخ اروپا محسوب می‌شود که با دگرگونی‌هایی که در تمامی ابعاد بر جای گذشت، شیرازه نظام قرون‌وسطایی را از هم ‌پاشیده و اروپا را وارد عصر جدید ساخت.



کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه