فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

قوانین زندگی

علوم انسانی

مترجم : مهدی قراچه‌داغی

کتاب «قوانین زندگی» نوشته ریچارد تمپلار است که با ترجمه مهدی قراچه‌داغی و خوانش دانیال معنوی منتشر شده.
تمپلار قوانین زندگی را پنج دسته تقسیم می‌کند:
شما، همسر شما، خانواده شما، معاشران اجتماعی شما (شامل همکاران و دوستان و سرانجام دنیا. و این‌ها را پنج دایره‌ای می‌داند که به طور ناخودآگاه پیرامون خود رسم می‌کنیم.
تامپلار معتقد است برای تک‌تک ما این این قوانین باید به شکلی تطبیق داده شوندکه شرایط تربیتی، سن و موقعیت ما را لحاظ کنند. او هر فردی را نیازمند معیارهای شخصی می‌داند تا بر اساس آن رفتار کند و این‌ها را از شخصی تا شخص دیگر متغیر و برخورداری از آن‌ها را بسیار پراهمیت می‌داند. در واقع بدون داشتن این معیارها نمی‌توانیم درباره کارمان بررسی کنیم. و برعکس با داشتن آن‌ها می‌توانیم به یک کانون محکم برسیم. نقطه‌ای که هر گاه بخواهیم بتوانیم به آن مراجعه کنیم و از نو نیرو بگیریم. این‌ها ملاک‌ها و معیارهای ما برای رسیدن به پیشرفت و ترقی شخصی هستند. اما موضوع صرفاً درباره معیار نیست؛ بلکه سبک‌شدن، تفریح داشتن و از زندگی لذت بردن هم مطرح است.کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه