فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

دو قدم این ور خط

ادبیات

مترجم :

موضوع(ها):
داستان‌های فارسی - قرن 14
۲۲۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۹ - ۱۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-362-410-1
تاریخ نشر:۹۷/۰۳/۰۵ قیمت :۲۲۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸fa۳.۶۲ زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهراناحمد پوری
احمد پوری احمد پوری در یکی از محله‌های قدیمی شهر تبریز در ۲۳ فروردین ۱۳۳۲ بدنیا آمد.

قسمتی از کتاب

.این همه درباره‌ی سن و سال و زمان حساسیت نشان ندهید. شما که در کار شعر و شاعری هستید نباید زیاد سخت بگیرید. زمان مگر چیست؟ خطی قراردادی که یک‌طرفش گذشته است و آن‌قدر می‌رود و می‌رود تا به تاریکی برسد. طرف دیگرش هم آینده است که باز دو سه قدم جلوتر می‌رسد با تاریکی. خب همه این‌جوری راضی شده‌ایم و داریم زندگی‌مان را می‌کنیم. بعضی وقت‌ها می‌بینی یکی از ما از این خط‌ها خارج می‌شویم. پای‌مان سر می‌خورد این‌ور خط که می‌شود گذشته، یا یک قدم آن‌طرف خط به آینده می‌رویم.

کتاب های مشابه