#آذرتاش_آذرنوش

کتاب

محتوای سایت

استاد یحیی آذرنوش، مترجم، پژوهشگر تئاتر، استاد زبان فرانسه و تئاتر و بازیگر، سال ۱۳۲۷ در قم متولد شد. او برادر کوچکتر استاد آذرتا ...


دکتر #ژاله_آموزگار خانمی است فرزانه و دانشور، انسانی متواضع و فروتن، سخن سنج و سخندان، مهربان وصمیمی. او در انتقال آموخته‌های خود ...


آیا حرف اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره‌ی این که افغانستان مهد و زادگاهِ زبان فارسی دری (یعنی همین فارسی که ما امروز با آن س ...