#کتاب_ناتمام

محتوای سایت

سایت لک‌لک بوک با هدف تمام کردن کتاب‌هایی که شروع کردیم، اما موفق به پایان رساندنشان نشدیم، «چالش کتاب ناتمام» را برگزار می‌کند. ...