فیلتر نویسنده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران نویسنده

ژوزه مائورو ده واسکونسلوس

ژوزه مائورو ده واسکونسلوس

تولد : ژوزه مائورو ده واسکونسلوس نویسنده و بازیگر برزیلی ۲۶ فوریه سال ۱۹۲۰ دربانگو برزیل بندیا آمد.

ژوزه مائورو ده واسکونسلوس نویسنده و بازیگر برزیلی ۲۶ فوریه سال ۱۹۲۰ دربانگو برزیل بندیا آمد.
نخستین رمان واسکونسلوس، موز وحشی (به پرتغالی:Banana Brava) در سال ۱۹۴۲ منتشر شد اما موفقیت بزرگ او در عرصه ادبیات با انتشار روزینیا، قایق من در ۱۹۶۲ آشکار شد.
رمان موفق درخت زیبای من در سال ۱۹۶۸ به چاپ رسید. این کتاب تا زمان مرگ واسکونسلوس به چاپ چهل و هفت رسیده بود.

آثار

Banana Brava۱۹۴۵
Barro Blanco۱۹۴۹
Longe da Terra۱۹۵۱
Vazante۱۹۵۳
Arara Vermelha۱۹۵۵
Arraia de Fogo۱۹۶۲
Rosinha, Minha Canoa۱۹۶۳
O Veleiro de Cristal۱۹۷۴
Vamos Aquecer o Sol۱۹۷۵
A Ceia۱۹۷۸

نوشته ای از ژوزه مائورو ده واسکونسلوس

.