فیلتر نویسنده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران نویسنده

موریس دوکبرا

موریس دوکبرا

تولد : موریس دوکبرا (۲۶ مه ۱۸۸۵ پاریس - ۱ ژوئن ۱۹۷۳ پاریس) نویسنده شهیر فرانسوی است.

نام واقعی او موریس تسیر بود. او یکی از نویسندگان مشهور فرانسوی در فاصله جنگ‌های جهانی اول و دوم در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود. کتاب‌های او به ۷۷ زبان ترجمه شده‌است.


برخی از آثار دوکبرا عبارتند از:
1. اشرافیان بی‌پول
2. ماروا
3. آقایان تومی‌ها
4. نیمه شب
5. میدان پیگال
6. کارتیه لاتن
7. ماکائو یک جهنم قمار
8. تیرباران شده سپیده دم
9. سکوت او
10. معشوقه‌های من

کتاب های موریس دوکبرا