فیلتر نویسنده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران نویسنده

کیانوش گلزار راغب

کیانوش گلزار راغب

تولد : کیانوش گلزار راغب متولد 1344 است.

وی یکی از رزمندگانی است که چهارده ماه در زندان کومله به سر برد. پس از آزادی و در سال‌های بعد توانست خاطرات خود را در کتاب «شنام» بنگارد.

کتاب ها:
1. کتاب گویای شنام
2. عصرهای کریسکان
3. شنام

کتاب های کیانوش گلزار راغب