فیلتر نویسنده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران نویسنده

حبیبه جعفریان

حبیبه جعفریان

تولد : حبیبه جعفریان (زادهٔ ۸ دی ۱۳۵۳ در مشهد) نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار ایرانی است.

جعفریان در زمینهٔ زندگینامه‌نویسی کارنامهٔ پرباری دارد که از جمله می‌توان به مجموعهٔ یک نفر (نشر سروش) و مجموعه نیمهٔ پنهان ماه (نشر روایت فتح) اشاره کرد که در این میان کتاب نیمه پنهان شهید چمران به چاپ بیست و دوم رسیده‌است. او همچنین نویسندهٔ کتاب هفت روایت خصوصی از زندگی سید موسی صدر و کتاب بودن با دوربین (کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ) است.
حبیبه جعفریان از نویسندگان سروش جوان، داستان همشهری و همشهری جوان و دبیر تحریریهٔ مجلهٔ همشهری ۲۴ بوده‌است.

کتاب‌شناسی:
1. بودن با دوربین: کاوه گلستان: زندگی، آثار و مرگ
2. ۷ روایت خصوصی سید موسی صدر
3. ش‍ه‍ی‍د آوی‍ن‍ی: س‍ی‍ری در آث‍ار
4. زن‍دگ‍ی سید محمدحسین طباطبایی
5. مجموعهٔ یک نفر
6. آلبرت اینشتین
7. ت‍خ‍ت‍ی
8. ت‍ول‍س‍ت‍وی
9. جلال آل‌احمد
10. س‍ه‍راب س‍پ‍ه‍ری
11. سید حسن مدرس
12. علی شریعتی
13. ک‍اف‍ک‍ا
14. گ‍ان‍دی
15. م‍اری ک‍وری

مجموعهٔ به روایت همسر شهید:
1. چ‍م‍ران
2. ح‍م‍ی‍د ب‍اک‍ری
3. ه‍م‍ت

کتاب های حبیبه جعفریان