فیلتر نویسنده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران نویسنده

علی موسوی گرمارودی

علی موسوی گرمارودی

تولد : علی موسوی گرمارودی در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در قم به دنیا آمد.

«علی موسوی گرمارودی» شاعر و نویسنده ایرانی است. او در عرصه شعر و ادبیات کشور حضور مؤثر داشته‌ است که راه‌اندازی و مدیریت گلچرخ نمونه‌ای از تلاش‌های اوست.
از جمله کتاب‌های اوست: «سایه»، «خط خون»، «تا ناکجا» و ...

نوشته ای از علی موسوی گرمارودی

«درختان را دوست می‌دارم که به احترام تو قیام کرده‌اند، و آب را که مهر مادر توست خون تو شرف را سرخگون کرده است»