فیلتر نویسنده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران نویسنده

دنیل س. ریچاردسون

دنیل س. ریچاردسون

تولد :

دنیل سی. ریچاردسون استاد ارشد گروه روان شناسی تجربی در کالج دانشگاهی لندن است.

کتاب های دنیل س. ریچاردسون