فیلتر پرونده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران پرونده

چیزی که یک دختر می‌خواهد

ادبیات

چیزی که یک دختر می‌خواهد ' چرا انقدر سخت تلاش میکنی تا همرنگ جماعت بشی، وقتی جوری متولد شدی که متفاوت باشی؟ '

(What a Girl Wants)
  • دیالوگ‌های ماندگار
  • سینما

فایل ها