لک‌لک جستجوگر

امتیاز : 6521
کتابخانه : 57 خوانده شده : 56
دیدگاه : 45 نقد : 4
قسمتی از کتاب : 12 پیام : 4

مدیریت صفحه مهربوک را به عهده دارد


  Mehribanooo

  من آغازگر راهی هستم که شاید پایانش، روزهای بهتری را نوید بدهد...


  فروشگاه من

  داستان من

  دیدگاه های من

  نقد های من

  قسمتی از کتاب های من

  پیام های من


   استخدام 1398-07-17
   داستان از آنجا شروع شد که تصمیم گرفتیم برای شرکت آبدارچی استخدام کنیم و خودمان از شر چای آوردن و نظافت خلاص شویم. می‌خواستیم مثلا ...

   روز تازه 1398-07-17
   بچه بودم، ده دوازده ساله؛ بعد از اعلام استقلال روح برادرم از جسمش، چندسالی بود که از عید و هفت سین در خانه ما خبری نبود. مثل آرزو ...