فیلتر پرونده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران پرونده

شیرشاه

ادبیات

شیرشاه ' گذشته می‌تونه دردناک باشه، تو می‌تونی ازش فرار کنی و یا از اون درس بگیری. انتخاب با خودته '

- رافیکی
(The Lion King)
  • دیالوگ‌های ماندگار
  • سینما

فایل ها