فیلتر پرونده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران پرونده

دسته پنجم

ادبیات

دسته پنجم « انسان وقتی درمورد خودش صحبت می‌کنه خیلی فروتن هست، اما یه ماسک بهش بده تا حقیقت رو بهت بگه»

- جولیان آسانژ (The Fifth Estate)
  • دیالوگ‌های ماندگار
  • سینما

فایل ها