فیلتر پرونده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران پرونده

رستگاری در شائوشنک

ادبیات

رستگاری در شائوشنک « یادت باشه رد، امید چیز خوبیه، شاید بشه گفت بهترین چیزهاست و چیزهای خوب هیچ وقت نمی‌میرند.»

- اندی دوفرین (The Shawshank Redemption)
  • دیالوگ‌های ماندگار
  • سینما

فایل ها