فیلتر پرونده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران پرونده

دیکتاتور بزرگ

ادبیات

دیکتاتور بزرگ « همه ما می‌خواهیم به یکدیگر کمک کنیم. انسان‌ها اینگونه‌اند. ما می‌خواهیم با خوشبختی یکدیگر زندگی کنیم، نه از بدبختی یکدیگر »

- هینکل (چارلی چاپلین)
(The Great Dictator)
  • دیالوگ‌های ماندگار
  • سینما

فایل ها