فیلتر پرونده

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران پرونده

کتاب‌های پیشنهادی گروس عبدالملکیان برای روزهای قرنطینه

ادبیات

کتاب‌های پیشنهادی گروس عبدالملکیان برای روزهای قرنطینه کتاب‌های پیشنهادی #گروس_عبدالملکیان (شاعر) در روزهای قرنطینه:

آتش‌سوزی‌ها/ وجدی معود
پرتره/ اسلاومیر مروژک
دومین محاکمه سقراط/ آلن بدیو
نمایشنامه ترور/ فردیناند فون شیراخ
نمایشنامه ملکه زیبایی لی‌نین/ مارتین مک‌دونا
نمایشنامه مراسم قطع دست در اسپوکن/ مارتین مک‌دونا
کمی بزرگ‌تر از تمام کائنات/ فرناندو پسوا
نفس عمیق/ گزینه اشعار یانیس ریتسوس
مجموعه آثار هاروکی موراکامی
مجموعه اشعار ویسواوا شیمبورسکا
  • پیشنهاد کتاب
  • کتاب

فایل ها