فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

آیدا می‌دود

ادبیات

مترجم :

کتاب حاضر دربردارنده رمانی ایرانی و ماجرای زندگی دختری امیدوار و شاداب اما بیمار به نام «آیدا» است. «آیدا» مبتلا به بیماری «ژیوانیسم» (غول‌آسایی) است و قدش بسیار بلند است؛ امّا از مبارزه دست نمی‌کشد. او با وجود مشکل جسمانی، گام در راه مارتن می‌گذارد و ثابت می‌کند که انسان در حین مبارزه، اگر جزو بهترین‌ها نباشد، می‌تواند دریافت خودش را از فضای پیرامون داشته و زندگی خود را با معنا و مفهوم سازد. کتاب با هدف انتقال مفاهیمی چون امیدواری، پایداری و مقاومت در برابر مشکلات و زندگی پرمعنا تدوین شده است.

موضوع(ها):
داستان‌های فارسی - قرن ۱۴کتاب های مشابه