فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

زن بر سریر قدرت

ادبیات

مترجم :

مجموعه حاضر پژوهشی است درباره زنان حکومتگر جهان که در شانزده فصل تنظیم شده است.
ذیل فصل‌های یاد شده، اقدامات، نحوه به قدرت رسیدن و شرح مختصری از زندگانی این اشخاص به چشم می‌خورد: کلئوپاترا، تئودورا، کاترین دومدیسی، ماری خونین، کاترین، ملکه ویکتوریا، ملکه آلکساندرا، اویتاپرون، تاچر، چاندریکا، چیلر، خالده ضیا و دیگران آمده است. کتاب حاضر با تصاویری از شخصیت‌های یاد شده همراه است.

موضوع(ها):
زنان سیاستمدار - سرگذشتنامه
زنان - فعالیتهای سیاسیکتاب های مشابه