فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

کافه نادری

ادبیات

مترجم :

کتاب «کافه نادری»، توسط نویسنده ایرانی، آقای «رضا قیصریه» به رشته تحریر درآمده است. کتاب کافه نادری از 3 بخش تشکیل‌ شده است که هر بخش درون‌مایه و هدفی مخصوص به خود را دارد. بن‌مایه کتاب کافه نادری، هنر و توجه به هنرمندان از هر اقشاری، در 3 دوره زمانی: پیش از انقلاب، بعد از انقلاب و زمان حال است. کتاب سبکی رئال دارد و شیوه توصیفات بی‌نظیر و مخصوص رضا قیصریه است که به این کتاب هویت بخشیده.
کتاب کافه نادری یک نوع خاطره بازی به سبک نویسنده است که در میان تمامی خاطراتی که نقل می‌کند هدف خود را هم به شنونده می‌رساند.کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

ارسال دیدگاه

 Evanjeline

Evanjeline

می رفتم یا نمی رفتم ، در هر حال تو را بدرقه نمی کردم ، چون غمگینم می کند .

1398-11-27

کتاب های مشابه