فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

شرایط عشق: فلسفه صمیمیت

ادبیات

مترجم :

کتاب «شرایط عشق: فلسفه صمیمیت» اثری در مورد چیستی عشق است. عشق احساسی است که همه ما حداقل یک‌بار در زندگانی خود تجربه می‌کنیم، اما کمتر کسی یافت می‌شود که بعد از فروکش کردن هیجان اولیه، همچنان به وجود عشق یا دوام آن در زمان طولانی باور داشته باشد. «جان آرمسترانگ»، نویسنده کتاب که فیلسوفی غیرمتعارف است، با موشکافی در آثار کلاسیک ادبیات، طرز فکر پیشینیان را نسبت به موضوع عشق آشکار کرده است. او در این متون، اقسام عشق یا مراحل آن و به‌عبارت‌دیگر شرایط عشق را: یعنی آنچه برای عاشق شدن لازم است و حالتی که در زمان عاشق شدن بر ما می‌رود، جستجو کرده است.کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه