فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

نبرد من

ادبیات

مترجم : فرشته اکبرپور

کتاب «نبرد من» توسط رهبر حزب نازی آلمان «آدولف هیتلر» نوشته‌شده است. این کتاب شامل دو بخش زندگینامه و عقاید و نظرات هیتلر بر پایه ناسیونال سوسیالیست است. بخش اول آن در زمانی که هیتلر در زندان به سر می‌برد نوشته شد و بخش دوم آن را پس از آزادی‌اش نوشت.
این کتاب که در سال ۱۹۲۵ نوشته‌شده بود در ابتدا از اقبال زیادی برخوردار نشد اما زمانی که هیتلر و حزبش به قدرت رسیدند بسیار پرفروش شد و تا سال‌ها در مدارس آلمان تدریس می‌شد.
هیتلر در این کتاب ابتدا به بیان خاطرات کودکی و اوایل جوانی‌اش می‌پردازد و علت زندانی شدنش را در آن بیان می‌کند. در فصل دوم او به بیان عقاید و نظرات خود می‌پردازد. هیتلر که یک نژادپرست افراطی بود در این کتاب نفرت خود را از یهودی‌ها نشان داده و آن‌ها را به فساد در آلمان متهم کرده است.
این کتاب را می‌توان منبعی برای دشمنی و خشونت و نژادپرستی به‌حساب آورد به همین دلیل بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و خودکشی هیتلر چاپ نبرد من تا ۷۰ سال ممنوع شد درصورتی‌که پیش از آن انجیل ناسیونال سوسیالیست خوانده می‌شد و کتابی بسیار پرطرفدار در آلمان نازی به شمار می‌آمد.
این کتاب شامل دو بخش است بخش اول آن بانام تسویه‌حساب دارای دوازده فصل ازجمله: در خانه پدری، مونیخ، تبلیغات جنگ، آغاز فعالیت‌های سیاسی من، چرا رایش دوم از هم پاشید، نژاد و مردم و... و بخش دوم آن بانام جنبش ناسیونال سوسیالیستی شامل پانزده فصل ازجمله: جهان‌بینی و حزب، نخستین دوره مبارزه ما، ستیز با نیروهای سرخ، نقاب فدرالیسم، سیایت آلمان در اروپای شرقی و... می‌باشد.کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه