فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

عاشق مترسک

ادبیات

مترجم : بهمن فرزانه

کتاب «عاشق مترسک» توسط نویسنده انگلیسی‌تبار خود، «فیلیس هستینگز» به رشته تحریر درآمد. شخصیت اصلی کتاب صوتی عاشق مترسک، یک دختر است که ازنظر ذهنی عقب‌مانده بوده و در یک روستای دورافتاده با پدر عصبی خود، زندگی می‌کند. دخترک همواره در رویای زندگی بهتر روزهای خود را سپری کرده تا آنکه رویا و انگیزه‌ای جدید به زندگی وی رنگی تازه می‌زند و به آرزوهای دخترک، جامه عمل می‌پوشاند.کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه