#ژاله_آموزگار

کتاب

محتوای سایت

کاتوزیان در تهران به دنیا آمد و پس از فراغت از تحصیل در دبیرستان البرز و گذراندن یک سال در دانشگاه تهران، برای خواندن رشته اقتصاد ...


ژاله آموزگار در سال ۱۳۱۸ در خوی زاده شد. او از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ به عنوان پژوهشگر در بنیاد فرهنگ ایران سرگرم کار شد. از سال ۱۳۴۹ ب ...


دکتر #ژاله_آموزگار خانمی است فرزانه و دانشور، انسانی متواضع و فروتن، سخن سنج و سخندان، مهربان وصمیمی. او در انتقال آموخته‌های خود ...


به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب سده دو کتاب جشن‌نامه دکتر سیروس شمیسا و نوشته‌های روشنی را روانه بازار کتاب کرد. کتاب «جشن ...