فیلتر کتاب

(نوشتن یک کلمه از عنوان کافیست)

لک لک بوک

برترین کاربران کتاب

اسباب خوشبختی

ادبیات

مترجم : شهلا حائری

کتاب «اسباب خوشبختی» نوشته‌ی اریک امانوئل اشمیت، نمایشنامه‌نویس سرشناس فرانسوی، است که به انتخاب و ترجمه‌ی شهلا حائری و با خوانش مهبد قناعت‌پیشه و مرجان امینی تهرانی منتشر شده.
کتاب دربرگیرنده‌ی چهار داستان کوتاه است و اشمیت بار دیگر با ظرافت خاص خود به جست‌وجو در درون شخصیت‌ها و روابط آن‌ها می‌پردازد.
گاهی از خوشبختی متزلزل یک زن می‌گوید، زمانی از غفلت یک پدر، گاهی از نیروی خاطرات و همواره از مرز میان واقعیت و تخیل و حقیقت و دروغ.اریک امانوئل اشمیت
اریک امانوئل اشمیت اریک امانوئل اشمیت نویسنده، نمایشنامه‌نویس و فیلسوف فرانسوی در ۲۸ ژوئن ۱۹۶۰ در لیون به دنیا آمد.

کتاب صوتی

نوار
نوار
لینک خرید از نوار

کتاب های مشابه